var sp_preloader = ''; var sp_gotop = ''; var sp_offanimation = 'slidetop';

Zaloguj się

Rejestrując się,zostajesz naszym stałym klientem. Logując się przez panel, i kontaktując się z nami, możesz liczyć na ciekawe promocje.

Dziękujemy

Witaj Gościu

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items

RODO

Spis treści

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe i wizerunek, będzie "SKANDALTATTOO"-STUDIO TATUAŻU ARTYSTYCZNEGO, Jacek Tarkowski,

Poznań,61-728, ul. 3 Maja 49c

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek, będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia bonusów promocyjnych udzielanych przez SKANDALTATTOO- Jacek Tarkowski - Studio Tatuażu Artystycznego 

Poznań, 61-728, ul. 3 Maja 49c

- weryfikacji Twojej tożsamości;

- zapewnienia ochrony Twoich żywotnych interesów, w szczególności bezpieczeństwa 

Czy podanie Twoich danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie następujących danych osobowych – imienia, nazwiska jest konieczne, aby móc bezpośrednio korzystać z bonusów udzielanych przez SKANDALTATTO, STUDIO TATUAŻU ARTYSTYCZNEGO, Jacek Tarkowski

Realizacja Twoich praw w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku.

Działamy na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a w związku z tym w odniesieniu do Twoich danych osobowych i wizerunku realizujemy uprawnienia takie jak tj. prawo dostępu do danych i wizerunku, ich sprostowania oraz usunięcia Twoich danych i wizerunku, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku. Każdy Twój wniosek zostanie rozpoznany przez Administratora, a o wyniku rozpoznania zostaniesz poinformowany Ty lub osoby trzecie w przypadkach prawem przewidzianych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

Kiedy możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych?

Jeżeli zweryfikujesz, iż Twoje dane są nieprawdziwe, zawierają błąd lub są niekompletne.

Na jakiej podstawie możesz wnosić o usunięcie Twoich danych?

W sytuacji, w której Twoje dane osobowe i wizerunek nie są już niezbędne do celów, w których je zebrano, możesz zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twoje uprawnienie odnosi się także do sytuacji niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych i wizerunku.

Twoje uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych i wizerunku.

Jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzane przez nas dane i wizerunek są nieprawidłowe lub niezgodne z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie (a nie wniesiesz o ich usunięcie). Tak samo uczynimy w sytuacji wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych i wizerunku, na czas potrzebny nam na weryfikację, czy jest to prawnie uzasadnione

Ograniczenie przetwarzania danych i wizerunku  przez Administratora.

Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy Twoje dane nie będą mu już potrzebne, ale mogą zostać wykorzystane do dochodzenia roszczeń.  

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych i wizerunku?

Masz prawo do powyższego, ze względu na szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

Komu udostępnimy Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek podmiotom przetwarzającym, współpracującymi z nami na podstawie umów, wspierającym nas w świadczeniu usług, które wykonują usługi księgowe lub z branży IT (np. informatykom). Podmioty te są przez nas starannie dobierane i zobowiązane również, na podstawie umów szczególnych oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących, do poszanowania przepisów o ochronie danych osobowych i wizerunek. Wskazujemy nadto, iż  wypełnieniu prawnego obowiązku, Twoje dane i wizerunek mogą zostać udostępnione organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek przetwarzane są przez czas obowiązywania akcji bonusowej , a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń z niej wynikających, maksymalnie przez 10 lat od daty wykonania umowy.

 

Pamiętaj!

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

PRZEJDŹ DALEJ


JUŻ NIEBAWEM HASŁO BONUSOWE, DZIĘKI KTÓREMU 

TWÓJ TATUAŻ BĘDZIE W PROMOCYJNEJ CENIE.

 

(CENA UWZGLĘDNIONA PO UPRZEDNIEJ ROZMOWIE Z NAMI)

Newsy ze świata

Źródła nie znaleziono

Info News

07 wrzesień 2018
07 wrzesień 2018
06 wrzesień 2018

Wsparcie systemu JOOMLA | Dokumentacja Joomla